Netcad 5.0 + Netcad 4.0 + Netcad 2.9 + Crack + Kurulum

Netcad v5.0

Zengin CAD araçları. (Kes, Uzat, Yuvarlat, Böl, Paralel, Kaydır, Döndür, Ölçekler, Aynala vb)
Zengin veri desteği (Nokta, Çizgi, Alan, Yaya, Daire, B Spline, Tension Spline, Yerel ve Ülke Pafta, Sembol, Spiral(klotoid) )
Veri tabanı bağımsız (Oracle, Access, MS SQL, DB2, MySQL, Postgres, OLE DB, ODBC)
Zengin raster , vektör ve grid format desteği
Raster (TIFF (11 bit, G4, LZW, Packbits, JPEG), GeoTIFF, ECW, MrSID, JPEG, JPEG2000, HDF, Erdas IMG)
Vektör (UVDF, DXF, DWG, DGN, SHAPE, MID/MIF, GML, CADRG, Oracle Spatial, PostGIS)
Grid (NCD, ArcInfo GRID, DTED, DEM, USGS STDS, Erdas IMG,)
OLE Nesnelerini coğrafi referanslayabilme.(Word, Excel, PowerPoint)
OGC Belgeli Web Sunucusu (WMS 1.1.1)
COM Bazlı Programlama yapısı (VBScript, JavaScript, C++, Delphi, PowerBuilder)
Özgün referans yapısı, pek çok format doğrudan(native) desteklenir. Bu şekilde yüzlerce gigabyte veri sorunsuz ve hızlı şekilde yönetilebilir.
Raster ,Vektör ve Grid veri için Anında (on-the-fly) projeksiyon dönüşümü
Raster Registrasyon, Rektifikasyon (Afine, Polynomial), Renk , Boyut Ayarları,
Zengin semboloji desteği(TrueType font ve semboller, vektör font ve semboller, bitmap ve vektör taramalar, bitmap semboler, sembol destekli çizgi tipi tanımları)
Benzersiz ve güçlü veri üretim ve sayısallaştırma araçları. Hızlı nokta, çizgi, alan sayısallaştırma. Otomatik ve/veya manuel öznitelik veri girişi. Anında semboloji oluşturma imkanı.
Eş zamanlı veri giriş ve düzenleme desteği.
Lineer Referanslama Sistemi (LRS -Dynamic Segmentation) desteği.
Network Analizi (En kısa yol, etkilenme vb)
Topoloji düzenleme araçları(Birleştir, Kır, Uzat, Kes , Basitleştir, Ayrıştır, otomatik alan topoloji oluşumu)
Tematik haritalama(özgün, sayısal aralıklı, yoğunluk, pie/line chart)
Konumsal analiz ve seçim (içinde, dışında, kesen vb, SQL, tek tek seçerek)
Overlay Analizleri (Alan, Çizgi, Nokta kombinasyonları). Çizgi çıktılı overlaylerde LRS desteği.
XML Bazlı dahili raporlama sistemi. Word, Excel ve HTML sürücüleri. Otomatik rapor üreteçleri.
Ayrıntılı Yardım Sistemi. (Komut yardımları, örnekler, nasıl yapılır, örnek projeler)
OPSİYONEL UYGULAMA MODÜLLERİ

Masaüstü

Arazi Modelleme Aracı (Netsurf)
Uzaktan Algılama Uygulaması (NetRS)
İmar ve Kadastro Uygulaması (Netmap, Netimar)
Yarı otomatik Vektörizasyon Aracı (Vectory)
Kamulaştırma Uygulaması (Netkamu)
Yol/Kanal/Baraj Tasarım Uygulaması (Netpro)
İçmesuyu Projelendirme Uygulaması (Netsu.is, Netsu.2005)
Yağmurlama ve Damla Sulama Projelendirme Uygulaması (netsu.ys)
3 Boyutlu Görselleştirme aracı (Net3d)
Yersel ve Havai Fotogrametri (FotoCAD, FotoCAD.yersel)
Web

Web Harita ve Bilgi Sunucusu (WEBGIS)
Pocket PC (PDA) Uygulaması (Pocket Netcad)
Veri Düzenleme Uygulaması (WEBEDIT)
Coğrafi Arşiv Sistemi (CAS)
Sayısal Proje Portali (SPP)
İmar Otomasyon Sistemi (IMOS)
Belediye Otomasyonu , Kent Bilgi Sistemi (BELNET)

DOWLAND

http://rapidshare.com/files/77019165...v5.0.part1.rar

http://rapidshare.com/files/77027612...v5.0.part2.rar

http://rapidshare.com/files/77032688...v5.0.part3.rar

**************************************************

  

  

Netcad v4,0

Genel Özellikleri :

Uluslararası standartlarda tek ULUSAL CAD&GIS yazılımı,
32 bit Windows 95/NT platformu,
Geliştirilmiş tematik haritalama yetenekleri sayesinde geniş görsel zenginlik(Kendinize özel semboloji yaratarak size özel haritalar oluşturmak, dinamik bağlantı sayesinde zaman değişkenli haritalama, SCADA sistemler kurabilme).
Kurumsal Netcad (Kurumsal Kullanıcı Paketi)
Sektörel Hazır Paket Çözümler (Veri Tabanı, Sorgulama, Multimedia Sorgular hazır olarak)
Tamamen yenilenmiş ve entegre GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) motoru
Sözel veri girişi ve Grafik Veriler ile ilişkilendirebilme Oracle Spatial Desteği (9i)
Genelleştirilmiş Yetkilendirme ve Yönetim Sistemi
Modül Yönetim Sistemi/Otomatik Versiyon Güncelleme
Sayısallaştırma Sihirbazı ile 3 kat hızlı ve GIS'e uygun veri girişi
Doğrudan GPS Verilerini Okuyabilme (NMEA 0183)
Web/Intranette her türlü Haritanın Yayınlanabilmesi
Web/Intranette Grafik den Sözele/Sözelden Grafiğe Sorgulama Yapılabilmesi
Tamamen Yenilenmiş Referans Mekanizması ile Bir çok farklı formattan oluşan binlerce dosyanın tek bir projeden yönetilmesi ve takip edilebilmesi.
Objelere ait her türlü multimedya tipi veriyi, veritabanında tutabilme ve görüntüleme (imaj, video, ses kaydı vb..)
Intranet üzerinden Masaüstü ve web çözümlerinin entegre çalışabilmesi.
Zengin Yardım İçeriği/Video Eğitim Seansları
Şifreli NCZ ile harita yayınlama ve dağıtımda özgürlük
Sınırsız obje kapasitesi,
Sınırsız Tabaka.
Birden çok proje ve pencere ile çalışabilme özelliği,
Anında projeksiyon ve yerel - ülke dönüşümleri. (On the Fly)
Bağımsız programlanabilme özelliği (VBScript,JavaScript,Perl),
Open GL, Windows true type font ve 3D desteği,
Gelişmiş çizim/tasarım (CAD) özellikleri,
Gelişmiş obje seçme ve süzgeç sistemi,
Seçilen objelerin tek komutla kaydırma, döndürme, ölçekleme,kesme,Dönüştürme,Tabaka,Çizgitipi,Fo nt vb. özelliklerini değiştirme vb. işlemleri,
Yeni Netcad Spatial Desteği (Access, Oracle, SQL Server vb)
Bağımsız Bölümlere Ait Veritabanı Bilgilerini Obje Üzerinden Sorgulayabilme ve Editleyebilme olanağı
HTML sorgu ile grafik objelere hyperlink imkanı ve görsel olarak zenginleştirilmiş sorgu sonuçları.
Referans (Altlık) dosya yüklenebilmesi,
MapInfo MID/MIF, ESRI Shape, GML , DTED, USGS DEM Okur/Yazar
UVDF (Ulusal Veri Değişim Formatı) Okur/Yazar
DGN Okur/Yazar (Özel Çevrim tablosu tanımlama olanağı)
TKGM(Tapu Kadastro Formatı) Okur/Yazar
TUF (Üller Bankası-Türkiye Ulusal Formatı) Okur/Yazar
Her türlü digitizer, plotter ve printer desteği,
15 Metreye kadar rulo çizim olanağı,
Güçlü raster yönetimi, 45 ayrı formatta raster imaj desteği,
Birden fazla raster imajın gerçek koordinatlarında yüklenebilmesi,
Ekranda Heads-Up sayısallaştırma,
Dinamik Paftalama
Dinamik Veri Tabanına bağlı Sembololoji oluşturma
Dinamik değişken çalışma ölçeği,
Dinamik olarak Tematik Haritalama
Mimari ve inşaat proje çizimlerine yönelik ölçülendirme,
Gelişmiş çizgi tipi, tarama, semboloji ve blok yapısı,
Obje bazında tabaka, renk, çizgi tipi ve kalınlık belirleme,
İstenilen ölçekte çizim,
Değiştirilebilir kullanıcı arayüzü,
Özel text editörü.
XML Bazlı Raporlama Sistemi ( Excel, Word, HTML, PDF Ortamlarında çıktı)
Otomatik Elektronik Destek Sistemi ile Netcad Yardım Hattı'na Mesaj İletebilme
Tak Çalıştır Modül Yapısı abc

DOWLAND

http://rapidshare.com/files/75068362...v4.0.part1.rar

http://rapidshare.com/files/75074594...v4.0.part2.rar

NOT : Cracksizdir!!

************************************

Netcad v2,9

DOWLAND

http://rapidshare.com/files/75085111...v2.9.part2.rar

http://rapidshare.com/files/75081153...v2.9.part1.rar

Rar Şifreleri : ToTi

NOT : Kurulumları İçindedir !!!

Netcad Serisine Bu Linktende Ulaşabilirsiniz
http://rapidshare.com/users/ENY1A2

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !